top of page

聯乘計劃第二波 - 夫妻合歡線香

繼上一次和 okapi studio聯乘嘅手工香同香座空前成功之後
我哋決定推出進階版
夫妻合歡線香!! 

呢個味道係朕同 okapi studio 主腦 Max 一齊調出嚟嘅味
有齊前中後調
每支可以燃點45分鐘

定名 夫妻合歡線香
就當然係畀到大家輕鬆愉悅嘅感覺
喺你返完份9工
食完飯喺屋企休息時
可以放鬆你嘅身心靈

全天然材料
可以安心使用
燃點完嘅香灰
仲可以做盆栽嘅養份
貫徹okapi studio 「取之天然,用之天然」嘅中心思想


材料:安息香,檀香,丁香,藿香,崖柏,肉桂
每款線香數量為40條,每條燃燒時間約45分鐘。


另有聯乘竹香插可選購:

繼上次「我好冷靜」香座大受歡迎後
今次推出的合歡香怎可以少得了相應的竹香插
而今次有十款字句
有英有中
任君選擇!!

 

燒到這世界邊端

柒少陣當幫忙

天人合一

我要爆喇

燒你數簿

小人退散

他她牠燒滾我

I am on fire

I don't F care

我好冷靜

 

套裝包括: 
1) 合歡線香套裝 (40支線香)
2) 竹香插一個

 

由於備貨需時,如是急件,請提前告知,感恩~~

套裝 - 夫妻合款線香連竹香插 - diulesing x okapi studio

HK$480.00Price
  • 買家須承擔郵寄風險,可另加$15.5購買掛號服務,或使用順豐到付。

    台灣朋友請注意: 
    因應台灣財政部關務署公告,自 109 年 1 月 16 日起,海外包裹進口入境台灣前,收件人應先完成實名認證以利包裹送達。 

    建議收件人先透過手機下載關務署指定之實名認證 APP「易利委 EZ WAY」並完成個人身份資料之實名認證註冊,同時請確保下單時填寫完整中文姓名,以利海關後續通關作業,實名認證步驟,請見下方示意圖。 

    若對此公告有更多疑問,可電洽關務署詢問:聯絡人:關務署通關業務組進口業務科聯絡資訊:02-25505500 分機 2539 台灣地區朋友購買海外商品時,若收件方為個人,快遞業者依照台灣海關相關規定,可能需請收件人提供「收件人稅號」(即身分證字號),以便快遞業者可以順利完成通關與派送。

RELATED PRODUCT