top of page

聯乘計劃第二波 - 夫妻合歡線香

 

繼上一次和 okapi studio聯乘嘅手工香同香座空前成功之後

我哋決定推出進階版

夫妻合歡線香!! 

 

呢個味道係朕同 okapi studio 主腦 Max 一齊調出嚟嘅味

有齊前中後調

每支可以燃點45分鐘

 

定名 夫妻合歡線香

就當然係畀到大家輕鬆愉悅嘅感覺

 

喺你返完份9工

食完飯喺屋企休息時

可以放鬆你嘅身心靈


全天然材料

可以安心使用

燃點完嘅香灰

仲可以做盆栽嘅養份

貫徹okapi studio 「取之天然,用之天然」嘅中心思想


材料:安息香,檀香,丁香,藿香,崖柏,肉桂

每款線香數量為40條,每條燃燒時間約45分鐘。
 

另有聯乘竹香插可選購

 

夫妻合歡線香 - diulesing x okapi studio

HK$450.00Price
  • 買家須承擔郵寄風險,可另加$15.5購買掛號服務,或使用順豐到付。

    台灣朋友請注意: 
    因應台灣財政部關務署公告,自 109 年 1 月 16 日起,海外包裹進口入境台灣前,收件人應先完成實名認證以利包裹送達。 

    建議收件人先透過手機下載關務署指定之實名認證 APP「易利委 EZ WAY」並完成個人身份資料之實名認證註冊,同時請確保下單時填寫完整中文姓名,以利海關後續通關作業,實名認證步驟,請見下方示意圖。 

    若對此公告有更多疑問,可電洽關務署詢問:聯絡人:關務署通關業務組進口業務科聯絡資訊:02-25505500 分機 2539 台灣地區朋友購買海外商品時,若收件方為個人,快遞業者依照台灣海關相關規定,可能需請收件人提供「收件人稅號」(即身分證字號),以便快遞業者可以順利完成通關與派送。

RELATED PRODUCT